Từ chức và văn hóa từ chức ở một số quốc gia Đông Á và những giá trị tham khảo cho Việt Nam
Tiêu đề:      Từ chức và văn hóa từ chức ở một số quốc gia Đông Á và những giá trị tham khảo cho Việt Nam
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Phạm Thị Hoa
Mã tài liệu:      1768494081
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      3
Số trang:      21-30
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết nghiên cứu các biểu hiện của từ chức và văn hóa từ chức gần đây ở một số quốc gia Đông Á, cụ thể là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Thông qua việc phân tích các trường hợp cụ thể, bài viết làm rõ yếu tố hình thành văn hóa từ chức ở ba nước nói trên. Đặc biệt, những nhận xét rút ra không chỉ về thực trạng của từng quốc gia mà còn đặt trong so sánh giữa ba quốc gia với nhau, từ đó đưa ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam.                          

 

 

Từ khóa:      Văn hóa từ chức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
Lượt xem:      603
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.