Bước đầu đánh giá chỉ số an ninh con người của Việt Nam giai đoạn 1988 – 1912
Tiêu đề:      Bước đầu đánh giá chỉ số an ninh con người của Việt Nam giai đoạn 1988 – 1912
Mục:      Chính trị - An ninh
Tác giả:      Đặng Xuân Thanh - Nguyễn Cao Đức - Phí Hồng Minh
Mã tài liệu:      1089064975
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      2
Số trang:      3-13
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Căn cứ trên 7 chiều cạnh chủ yếu của an ninh con người được UNDP đưa ra và dựa trên tình hình thực tiễn của nước ta, chỉ số an ninh con người của Việt Nam sẽ kết hợp hai thành tố an ninh cá nhân và an ninh cộng đồng để trở thành 6 nhóm thành tố gồm: (i) an ninh kinh tế; (ii) an ninh lương thực; (iii) an ninh sức khỏe; (iv) an ninh môi trường; (v) an ninh cá nhân và an ninh cộng đồng; (vi) an ninh chính trị. Các tính toán cho thấy rằng chỉ số an ninh con người của Việt Nam từ mức rất thấp trong giai đoạn 1998-1999 do ảnh hưởng hậu khủng hoảng tài chính Châu Á 1997-98 đã có những cải thiện mạnh mẽ từ 2000 đến nay, đặc biệt là từ 2010 đến 2012 nhờ sự cải thiện đáng kể trong an ninh lương thực, an ninh sức khỏe và an ninh cá nhân- cộng đồng.

 

 

Từ khóa:      An ninh con người, Chỉ số an ninh con người Việt Nam
Lượt xem:      314
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.