Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc và một số gợi mở với Việt Nam
Tiêu đề:      Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc và một số gợi mở với Việt Nam
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Thị Thu Phương
Mã tài liệu:      2611552922
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      1
Số trang:      18-31
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đi sau cải cách kinh tế, cải cách thể chế văn hóa đã được Trung Quốc từng bước tiến hành từ năm 1978 đến nay.Trên thực tế, việc tiến hành cải cách thể chế văn hóa đã đem những sức sống và vị thế mới cho nền văn hóa Trung Quốc song cũng cho thấy những giới hạn mà quốc gia này tiếp tục phải vượt qua. Trên cơ sở đánh giá những thành công, hạn chế của Trung Quốc trong quá trình triển khai cải cách thể chế văn hóa từ năm 1978 đến nay, bài viết bước đầu so sánh và tìm ra những kinh nghiệm mang tính gợi mở đối với Việt Nam.

 

 

Từ khóa:      Trung Quốc, Thể chế, Thể chế văn hóa, Công nghiệp văn hóa
Lượt xem:      702
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.