An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế
Tiêu đề:      An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Đặng Xuân Thanh - Nguyễn Mạnh Hùng
Mã tài liệu:      1105361850
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      12
Số trang:      3-9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Toàn cầu hóa kinh tế đã giúp cho cơ chế thị trường trở thành phổ biến, giải phóng năng lực kinh doanh, sức sáng tạo cá nhân và tạo ra của cải. Tuy nhiên, việc nhấn mạnh thái quá vai trò của cơ chế và giá trị thị trường tự do lại làm gia tăng nguy cơ mất an ninh phi truyền thống cùng với sự bùng nổ của khủng hoảng kinh tế, các vấn đề thất nghiệp, đói nghèo... khiến cho an ninh con người cũng trở nên mong manh hơn. Bài viết phân tích một số vấn đề của an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và cho thấy sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát quá trình này nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển con người bền vững.

Từ khóa:      An ninh con người, An ninh phi truyền thống, Toàn cầu hóa
Lượt xem:      731
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.