Giải pháp đột phá thúc đẩy hợp tác Đông Á: nhìn từ khía cạnh chính trị
Tiêu đề:      Giải pháp đột phá thúc đẩy hợp tác Đông Á: nhìn từ khía cạnh chính trị
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Hồ Việt Hạnh
Mã tài liệu:      9114021469
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      11
Số trang:      3-9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      3 
Mô tả nội dung:     

Khác với Liên minh Châu Âu và Bắc Mỹ, khi đề cập đến khu vực Đông Á từ phương diện chính trị, người ta có cảm nhận rằng một số mối quan hệ giữa các chủ thể nơi đây đang tồn tại  trong tình trạng thiếu niềm tin. Nhiều mối quan hệ và hợp tác cụ thể ở khu vực này mới dừng lại trên lời nói nhiều hơn là triển khai trên thực tế; việc giải quyết các vấn đề nảy sinh mang tính ứng phó, thiếu sự chủ động chuẩn bị bài bản. Để tìm ra những giải pháp thúc đẩy hợp tác của khu vực Đông Á không đâu khác ngoài phương thức tạo lập lòng tin giữa các nước trong khu vực. Bài viết góp phần tìm những giải pháp đột phá bền vững để giải quyết vấn đề trên.

Từ khóa:      Hợp tác Đông Á, Chính trị, Giải pháp
Lượt xem:      711
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.