Những chủ thể chủ yếu trong cơ chế ban hành quyết sách đối ngoại của Trung Quốc hiện na
Tiêu đề:      Những chủ thể chủ yếu trong cơ chế ban hành quyết sách đối ngoại của Trung Quốc hiện na
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Trần Thọ Quang
Mã tài liệu:      2601106045
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      8
Số trang:      3-11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cơ chế ban hành quyết sách của Trung Quốc tương đối phức tạp. Nhiều học giả phương Tây cho rằng tính chất “toàn trị” của chế độ chính trị - xã hội Trung Quốc khiến các quyết định đối ngoại thường mang tính mệnh lệnh từ trên xuống dưới, nhất quán. Tuy nhiên, hệ thống chính trị của Trung Quốc ngày nay đã khác rất nhiều so với giai đoạn bắt đầu cải cách. Trung Quốc hiện vẫn là một Nhà nước “toàn trị” dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng dưới tác động của xu thế tán quyền và phi tập trung hóa quyền lực chính trị, quá trình ra quyết định chính trị nói chung, và ra quyết định đối ngoại nói riêng của Trung Quốc cũng phản ánh nhiều thay đổi tất yếu của sinh hoạt chính trị trong thế kỷ XXI. Bài viết góp phần làm rõ hơn cơ chế ban hành quyết sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay.

Từ khóa:      Trung Quốc, Chính sách đối ngoại, Cơ chế ban hành
Lượt xem:      782
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.