Về tư duy biển của lãnh đạo Trung Quốc từ 1949 đến nay
Tiêu đề:      Về tư duy biển của lãnh đạo Trung Quốc từ 1949 đến nay
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Dương Văn Lợi - Vũ Thùy Dương
Mã tài liệu:      2218183248
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      7
Số trang:      3-14
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      3.5 
Mô tả nội dung:     

Từ khi nước CHND Trung Hoa thành lập đến nay, tư duy về biển của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có những đổi thay rất đáng chú ý. Lúc đầu họ chỉ coi biển là “bình phong thiên nhiên” cho an ninh quốc gia, đến nay đã phát triển nhận thức về biển ở “tầm cao chiến lược”, coi thúc đẩy hợp tác biển và tăng cường sức mạnh hải quân làm tiền đề xây dựng chiến lược “Cường quốc biển”. Những thay đổi về mặt tư duy của lãnh đạo Trung Quốc sẽ dẫn đến những thay đổi trên hành động thực tế, phản ánh sự chuyển biến quan trọng trong chiến lược phát triển biển của họ. Nghiên cứu tư duy về biển của các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc sẽ góp phần lý giải cho những “hành xử” hiện nay cũng như dự báo các bước đi tiếp theo của Trung Quốc trong thời gian tới.

Từ khóa:      Trung Quốc, Tư duy biển, Cường quốc biển
Lượt xem:      975
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.