Kinh nghiệm dân chủ hóa của Đài Loan
Tiêu đề:      Kinh nghiệm dân chủ hóa của Đài Loan
Mục:      Đài Loan, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Nguyễn Tài Đông
Mã tài liệu:      7478309582
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      7
Số trang:      15-21
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Năm 2008, sau khi kết thúc đợt bầu cử tổng thống, trong bài diễn văn thắng cử của mình, nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã ca ngợi dân chủ Đài Loan là ngọn hải đăng của dân chủ Châu Á. Mặc dù đây chỉ là lời nói của người trong cuộc, chưa thực sự khách quan, song những gì mà Đài Loan đã làm được trong quá trình dân chủ hóa xứng đáng được ghi nhận. Tư tưởng dân chủ được truyền bá vào Đài Loan từ cuối thời Mãn Thanh, song phải đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, Đài Loan mới thực sự chuyển mình sang thể chế dân chủ theo cách thức của mình. Trong một thời gian không dài, Đài Loan đã có một bước tiến trong việc mở rộng quyền của người dân, tạo ra bối cảnh dân chủ song hành với phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Từ khóa:      Đài Loan, Dân chủ hóa, Thành tựu và vấn đề
Lượt xem:      887
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.