Nhận thức về thời cơ chiến lược của Trung Quốc
Tiêu đề:      Nhận thức về thời cơ chiến lược của Trung Quốc
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Nguyễn Phương Bình - Nguyễn Thanh Hải
Mã tài liệu:      2126831080
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      8-14
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Là một nước lớn trên thế giới và ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, mỗi diễn biến liên quan đến Trung Quốc đều thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế và khu vực. Tại Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc (11/2002), Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã nhấn mạnh: “20 năm đầu thế kỷ XXI, nếu như nói về Trung Quốc, thì đó là thời kỳ, trong đó chúng ta cần phải hoàn thiện một cách kiên quyết nhất những sự nghiệp vĩ đại, bởi lẽ, thời kỳ này đang tạo ra cơ hội chiến lược đặc biệt quan trọng”. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc XVIII (11/2012), Trung Quốc tiếp tục khẳng định: “Xét xu thế lớn trong và ngoài nước, sự phát triển của Trung Quốc vẫn ở trong thời kỳ cơ hội chiến lược có thể làm nên thành tích”. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu trình bày  về “thời cơ chiến lược”được nêu trên đây của Trung Quốc.

Từ khóa:      Trung Quốc, Thời cơ chiến lược, Phát triển
Lượt xem:      915
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.