Nhận diện giới hạn sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc thông qua phản ứng dư luận tại một số nước Đông Á trong những năm gần đây
Tiêu đề:      Nhận diện giới hạn sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc thông qua phản ứng dư luận tại một số nước Đông Á trong những năm gần đây
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Nguyễn Thị Thu Phương
Mã tài liệu:      5935448185
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      11
Số trang:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      1 
Mô tả nội dung:     

Đi sau các cường quốc lớn trên thế giới trong cuộc đua sức mạnh mềm văn hóa, người Trung Quốc đã tỏ ra “thực dụng” hơn khi lựa chọn ngoại giao văn hóa, truyền thông và tài trợ, hợp tác kinh tế làm ba kênh tác động chính để gia tăng sức hấp dẫn, lôi kéo, ràng buộc đối với một số quốc gia Đông Á - nơi từng chịu ảnh huởng Trung Quốc về văn hoá và chính trị lâu dài trong lịch sử, nhất là các nước có chung ngôn ngữ, chữ viết, tôn giáo, thể chế và hệ tư tưởng chính trị. Quốc gia này hy vọng, các kênh tác động sẽ biến sức mạnh mềm văn hóa thành một thứ “thế công mê hoặc” trên trận chiến “chinh phục và khống chế lòng người” kiểu mới tại khu vực Đông Á. Tuy nhiên, trái với hy vọng trên, trong những năm gần đây, sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc đang phải đối mặt với sự hoài nghi, thậm chí phản ứng dữ dội của các quốc gia Đông Á. Do đó, để đi đến một số đánh giá chi tiết hơn về các giới hạn của sức mạnh mềm văn  hóa Trung Quốc, bài viết sẽ tiến hành xem xét và phân tích mức độ phản ứng của các nước Đông Á thông qua các số liệu điều tra của các tổ chức quốc tế trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các thời điểm Trung Quốc áp dụng cách hành xử cứng rắn đối với các quốc gia láng giềng thuộc khu vực Đông Á.

Từ khóa:      Sức mạnh mềm, Văn hóa Trung Quốc, Tác động, Phản ứng dư luận
Lượt xem:      1278
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.