Hệ thống chính trị và chính sách đối ngoại của Mông Cổ
Tiêu đề:      Hệ thống chính trị và chính sách đối ngoại của Mông Cổ
Mục:      Mông Cổ, Chính trị - An ninh
Tác giả:      S.Dashtsevel
Mã tài liệu:      2426605180
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      9
Số trang:      4
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Từ cuối những năm 1980, phong trào dân chủ bắt đầu tại các nước Châu Âu đã tác động tới Mông Cổ. Năm 1990, cách mạng dân chủ đã diễn ra tại Mông Cổ một cách hòa bình. Cuộc bầu cử tự do với sự tham gia của tất cả các đảng được thành lập mới lần đầu tiên tổ chức vào tháng 7/1990 với kết quả là thành lập Quốc hội, Mông Cổ trở thành một nước Cộng hòa đại nghị với hệ thống chính trị đa đảng. Mông Cổ hiện nay có trên 10 đảng đang hoạt động. Liên tục qua các kỳ quốc hội, 2 đảng chính giữ nhiều ghế nhất là Đảng Nhân dân và Đảng Dân chủ. Năm 1992, Hiến pháp mới được thông qua, theo đó đã đổi tên nước từ nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ thành nước Mông Cổ, từ hệ thống chính trị với trung tâm là đảng đã chuyển sang hệ thống chính trị với trung tâm Nhà nước.

Từ khóa:      Hệ thống chính trị, Chính sách đối ngoại, Mông Cổ
Lượt xem:      1166
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.