Vai trò của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ và hợp tác giữa Mông Cổ và ASEAN
Tiêu đề:      Vai trò của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ và hợp tác giữa Mông Cổ và ASEAN
Mục:      Mông Cổ, Nghiên cứu khu vực, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Byambaa Tsengellkham
Mã tài liệu:      3085294208
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      9
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập khu vực ngày nay, Mông Cổ đã chú ý nhiều hơn đến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và tham gia tích cực hợp tác trong khu vực này. Ưu tiên chính sách đối ngoại của Mông Cổ đã thay đổi, cần phải tích hợp vào Cộng đồng Đông Á và nghiên cứu cách hợp tác với các nước trong khu vực

Từ khóa:      Việt Nam, Mông Cổ, ASEAN, Phát triển quan hệ và hợp tác
Lượt xem:      1219
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.