Học viện Khổng Tử dưới góc nhìn thể chế
Tiêu đề:      Học viện Khổng Tử dưới góc nhìn thể chế
Mục:      Trung Quốc, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Nguyễn Thị Thu Phương
Mã tài liệu:      2414690306
Năm xuất bản:      2014
Số xuất bản:      8
Số trang:      8
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Học viện Khổng Tử là một tổ chức sư phạm quốc tế theo thể chế giáo dục nhà nước kiểm soát có nhiệm vụ phổ biến ngôn ngữ và xúc tiến văn hóa với các cơ sở giáo dục của các quốc gia khác trên phạm vi toàn cầu. Việc tiến hành liên kết giữa Học viện Khổng Tử với các trường đại học tự chủ nước sở tại đã diễn ra dưới hai dạng thức tương đồng, hoặc xung đột thể chế giáo dục do sự chi phối mạnh mẽ của các yếu tố liên quan tới thể chế chính trị mỗi nước. Bài viết sẽ tập trung đi vào phân tích, đánh giá hai dạng liên kết này dưới góc nhìn thể chế, từ đó,  đưa ra một số kiến nghị đối với việc thành lập Học viện Khổng Tử tại Việt Nam. 

Từ khóa:      Thể chế, Học viện Khổng Tử, Đại học tự chủ
Lượt xem:      1218
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.