Vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên: những đặc điểm cơ bản của cuộc khủng hoảng lần thứ ba
Tiêu đề:      Vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên: những đặc điểm cơ bản của cuộc khủng hoảng lần thứ ba
Mục:      Triều Tiên, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Phan Duy Quang
Mã tài liệu:      1937824009
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      7
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuộc khủng hoảng hạt nhân lần thứ 3 trên Bán đảo Triều Tiên, đã diễn biến theo chiều hướng phức tạp khó dự đoán. Để hiểu được cuộc khủng hoảng lần này, chúng ta cần bắt đầu từ việc nắm bắt các đặc điểm chính của nó. Bài viết tập trung khái quát và phân tích các đặc điểm cơ bản của vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trong cuộc khủng hoảng lần 3. Trên cơ sơ đó đưa ra một số nhận định cơ bản về sự phát triển của vấn đề này trong thời gian tới. 

Từ khóa:      Bán đảo Triều Tiên, Vấn đề hạt nhân, Vòng đàm phán 6 bên
Lượt xem:      1526
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.