Mối quan hệ giữa Mông Cổ và Đài Loan từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay
Tiêu đề:      Mối quan hệ giữa Mông Cổ và Đài Loan từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay
Mục:      Mông Cổ, Đài Loan, Chính trị - An ninh, Kinh tế
Tác giả:      Phí Hồng Minh
Mã tài liệu:      4376045961
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      7
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Do những vấn đề về lịch sử từ sự hình thành đất nước Mông Cổ, cùng với sự cách trở về địa lý và những lý do khác đã làm cho quan hệ giữa Mông Cổ và Đài Loan từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai có nhiều gián đoạn. Trao đổi thương mại, đầu tư, lao động giữa hai bên hết sức nhỏ bé. Cả Mông Cổ và Đài Loan đều đứng rất xa trong thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển của mỗi bên và cả hai đối tác này cho đến nay vẫn chỉ là những đối tác tiềm năng của nhau.

Từ khóa:      Quan hệ Mông Cổ - Đài Loan, Thương mại, Đầu tư, Xuất khẩu lao động, Hợp tác phát triển
Lượt xem:      1621
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.