Về sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc hiện nay
Tiêu đề:      Về sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc hiện nay
Mục:      Trung Quốc, Văn hóa, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Phạm Hồng Thái
Mã tài liệu:      9846160237
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      7
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong những năm gần đây, vấn đề sức mạnh mềm, nhất là sức mạnh mềm văn hóa được quan tâm sâu sắc tại Trung Quốc cả về lí luận cũng như thực tiễn. So với với quan niệm của Joseph Nye, người đề xướng lí thuyết sức mạnh mềm, quan niệm của Trung Quốc về sức mạnh mềm có nhiều điểm khác biệt. Để gia tăng sức mạnh mềm của đất nước, Trung Quốc đang nỗ lực trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực được coi như những điểm nhấn quan trọng. Bài viết này đề cập đến một số luận điểm cơ bản về xây dựng sức mạnh mềm văn hóa của Đảng Cộng sản  Trung Quốc cũng như một số điểm nhấn trong chiến lược gia tăng sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc ra thế giới hiện nay.

Từ khóa:      Trung Quốc, Sức mạnh mềm văn hóa, Học viện Khổng Tử, Công nghiệp văn hóa, Truyền bá văn hóa
Lượt xem:      1875
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.