Quan hệ Việt Nam – Triều Tiên trong bối cảnh mới
Tiêu đề:      Quan hệ Việt Nam – Triều Tiên trong bối cảnh mới
Mục:      Chính trị - An ninh, Kinh tế
Tác giả:      Dương Chính Thức
Mã tài liệu:      1776507441
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      11
Số trang:      5
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt-Triều được thiết lập trên nền tảng đồng chí, anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Trước đây cùng với các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, Triều Tiên đã ủng hộ cả về vật chất và tinh thần đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của Việt Nam. Triều Tiên là nước thứ 3 trên thế giới, sau Liên Xô và Trung Quốc đã sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (31/1/1950). Từ đó đến nay, trải qua nhiều biến động, thay đổi của tình hình thế giới và của mỗi nước, quan hệ Việt-Triều tuy trải qua thăng trầm nhưng về cơ bản vẫn tiếp tục được duy trì và củng cố.


 
Từ khóa:      Việt Nam, Triều Tiên, quan hệ
Lượt xem:      1869
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.