Sự biến đổi gần đây của tình hình kinh tế, chính trị Nhật Bản và tác động của nó tới quan hệ Nhật Bản - ASEAN
Tiêu đề:      Sự biến đổi gần đây của tình hình kinh tế, chính trị Nhật Bản và tác động của nó tới quan hệ Nhật Bản - ASEAN
Mục:      Quan hệ quốc tế, Chính trị - An ninh, Kinh tế
Tác giả:      Trần Thị Duyên
Mã tài liệu:      2660706310
Năm xuất bản:      2011
Số xuất bản:      5
Số trang:      11
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tóm tắt: Cho dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và có những biến động lớn về tình hình chính trị trong nước trong những năm qua, Nhật Bản vẫn đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của ASEAN. Bài viết nêu lên những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với nền kinh tế Nhật Bản, phân tích những biến động trên chính trường Nhật Bản trong những năm gần đây và tác động của những thay đổi này lên quan hệ Nhật Bản – ASEAN cũng như triển vọng vai trò của Nhật Bản ở Đông Nam Á trong thập niên tới.

Từ khóa:      Quan hệ Nhật Bản – ASEAN, Biến đổi kinh tế và chính trị, Triển vọng
Lượt xem:      1673
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.