Bối cảnh chính trị và cách mạng Đông Á trong quan điểm của chí sĩ yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX
Tiêu đề:      Bối cảnh chính trị và cách mạng Đông Á trong quan điểm của chí sĩ yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX
Mục:      Nghiên cứu khu vực, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Mạnh Dũng
Mã tài liệu:      9641812573
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      3
Số trang:      61-72
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đầu thế kỷ XX, qua con đường duy tân, cải cách thành công, Nhật Bản đã trở thành nhân tố khích lệ các nước "đồng bệnh tương liên" trong làn sóng "Châu Á thức tỉnh", là mẫu hình để các nước trong khu vực hướng đến và tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong bối cảnh chung của Châu Á, sự thức tỉnh và nhận thức ở mỗi nước cũng đều có sự đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Bên cạnh bạo lực cách mạng, các quan điểm về dân chủ, dân quyền, dân sinh... là sự tiếp nối dòng tư tưởng cải cách của các nhà ái quốc từ nửa cuối thế kỷ XIX, là một bước tiến lớn, có tính cách mạng của các chí sĩ yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là quá trình nhận thức phù hợp với công cuộc giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.

 

Từ khóa:      Việt Nam, Cách mạng Đông Á, Chí sĩ yêu nước
Lượt xem:      34
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.