Chính sách đối ngoại của Triều Minh và những thay đổi trong quan hệ với các nước Đông Á cuối thế kỷ XIV – đầu thế kỷ XX
Tiêu đề:      Chính sách đối ngoại của Triều Minh và những thay đổi trong quan hệ với các nước Đông Á cuối thế kỷ XIV – đầu thế kỷ XX
Mục:      Lịch sử, Nghiên cứu khu vực, Trung Quốc
Tác giả:      Nguyễn Nhật Linh
Mã tài liệu:      1167515111
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      1
Số trang:      68-77
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết phân tích những chuyển biến trong chính sách đối ngoại của triều Minh từ nửa cuối thế kỷ XIV và những năm đầu thế kỷ XV cùng với những ảnh hưởng của nó tới Trung Quốc   quan hệ ngoại giao với các nước Đông Á trong khoảng 20 năm đầu thế kỷ XV. Trên cơ sở đó, bài viết đi tìm nguyên nhân, biểu hiện và hệ quả của những thay đổi trong chính sách của triều Minh liên quan tới kinh tế, chính trị và quân sự của Trung Quốc nói riêng cũng như với các nước trong khu vực nói chung.

 

Từ khóa:      Triều Minh, Quan hệ Trung Quốc – Đông Á, Chính sách đối ngoại
Lượt xem:      109
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.