Quá trình ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng của Tôn Trung Sơn đến Việt Nam
Tiêu đề:      Quá trình ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng của Tôn Trung Sơn đến Việt Nam
Mục:      Trung Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Thu Hồng
Mã tài liệu:      2685217599
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      10
Số trang:      29-37
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tôn Trung Sơn (1866-1925), là người đi đầu trong phong trào cách mạng dân chủ tư sản Trung Quốc. Năm 1905, ông thành lập Trung Quốc Đồng Minh hội, cũng năm này lần đầu tiên ông đưa ra chủ nghĩa Tam dân (chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền, chủ nghĩa dân sinh). Năm 1911, Tôn Trung Sơn lãnh đạo thành công Cách mạng Tân Hợi, lật đổ sự thống trị gần 300 năm của triều Thanh, đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hơn 2000 năm ở Trung Quốc, mở ra thời đại mới cho cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc. Tư tưởng cách mạng của Tôn Trung Sơn cùng với phong trào cách mạng do ông lãnh đạo đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với Việt Nam.

 

Từ khóa:      Tôn Trung Sơn, Chủ nghĩa Tam dân, Việt Nam
Lượt xem:      162
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.