Vietnam – China Connection and Revolution Struggle Support During Sun Yat-sen in Vietnam
Tiêu đề:      Vietnam – China Connection and Revolution Struggle Support During Sun Yat-sen in Vietnam
Mục:      Trung Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Nguyen Thi Huong
Mã tài liệu:      1563865381
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      47-53
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

During preparation for 1911 Revolution, Sun Yat-sen visited Vietnam several times to propagate, motivate, establish organizations, fundraise, build the bases, and mobilize forces for the revolt. Along with his activities, there were also operations, assistance for the revolutionary struggle in the two countries. The author aims to explore the issue thoroughly to contribute more comprehensive understanding the revolutionary relation of two countries in early modern time.

 

Từ khóa:      China, Vietnam, integration, struggle
Lượt xem:      189
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.