Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân quyền của Tôn Trung Sơn đến quá trình chuyển biến tư tưởng của một số nho sĩ duy tân đầu thế kỷ XX ở Việt Nam
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân quyền của Tôn Trung Sơn đến quá trình chuyển biến tư tưởng của một số nho sĩ duy tân đầu thế kỷ XX ở Việt Nam
Mục:      Trung Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Trần Thị Hạnh
Mã tài liệu:      1060775585
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      8
Số trang:      62-69
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tôn Trung Sơn (1866-1925) sinh trưởng ở Hương Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc. Ông đã đề ra cương lĩnh chính trị “Tam dân chủ nghĩa”: dân tộc, dân quyền, dân sinh. Tôn Trung Sơn luôn coi chủ nghĩa dân quyền là nội dung chủ yếu của cách mạng Trung Quốc, giành dân quyền trở thành vấn đề cấp bách nhất, quan trọng nhất. Nho sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thượng Hiền… đã chủ động tìm hiểu, tiếp thu các tư tưởng, trào lưu cải cách, duy tân từ Nhật Bản, Trung Quốc trong đó có Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, tạo điều kiện chấm dứt khủng hoảng ý thức hệ. Những tư tưởng dân chủ, dân quyền đã hình thành trong tư tưởng nho sĩ một hệ thống khái niệm mới như: chính phủ phân quyền, chính thể dân chủ, dân quyền, quyền bầu phiếu, bầu cử… Tư tưởng và hoạt động của họ luôn trong quá trình vận động, biến chuyển cùng sự phát triển của lịch sử tư tưởng, lịch sử dân tộc.

 

Từ khóa:      Tôn Trung Sơn, Chủ nghĩa Tam dân, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng
Lượt xem:      171
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.