Chế độ triều cống trong quan hệ bang giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên thời phong kiến
Tiêu đề:      Chế độ triều cống trong quan hệ bang giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên thời phong kiến
Mục:      Triều Tiên, Trung Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Thu Hồng
Mã tài liệu:      4484709470
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      5
Số trang:      37-47
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Căn cứ vào số lần, chu kỳ triều cống và mức độ quan hệ giữa Trung Quốc và các nước có quan hệ triều cống với Trung Quốc, có thể phân thành hai loại nước triều cống, một là nước triều cống điển hình (Triều Tiên, Lưu Cầu, Việt Nam...) và hai là nước triều cống không điển hình (Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia...). Trong đó, Triều Tiên được xem là nước triều cống có tính điển hình cao nhất. Được thể hiện qua các đặc điểm trên phương diện chính trị, quân sự, kinh tế, lễ nghi.

 

 

Từ khóa:      Triều Tiên, Trung Quốc, Chế độ triều cống
Lượt xem:      584
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.