Pháp luật Vương triều Lê sơ và Vương triều Triều Tiên trong tham chiếu với pháp luật Trung Quốc
Tiêu đề:      Pháp luật Vương triều Lê sơ và Vương triều Triều Tiên trong tham chiếu với pháp luật Trung Quốc
Mục:      Triều Tiên, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Thị Thu Thủy
Mã tài liệu:      9514585299
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      5
Số trang:      58-64
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Pháp luật của vương triều Lê Sơ ở Việt Nam và vương triều Triều Tiên ở Triều Tiên tuy ra đời trong bối cảnh khác nhau, ở hai quốc gia khác nhau nhưng có những mối liên hệ nhất định do cùng chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau từ các bộ luật của Trung Quốc. Bài viết này tìm hiểu mối quan hệ giữa pháp luật của vương triều Lê Sơ (1428 - 1527) và vương triều Triều Tiên (1392 - 1910) trong tham chiếu với pháp luật Trung Quốc qua hai bộ luật điển hình của hai vương triều là Quốc triều hình luật (vương triều Lê Sơ) và Kinh quốc đại điển (vương triều Triều Tiên) nhằm góp thêm việc tìm hiểu những điểm gần gũi về văn hóa luật pháp giữa Việt Nam và Triều Tiên trong lịch sử. Trong khi trình bày, để làm sáng rõ hơn những ảnh hưởng của pháp luật Trung Quốc đối với pháp luật của vương triều Triều Tiên, bài viết có đề cập đến bộ luật quan trọng đầu tiên của vương triều Triều Tiên là Kinh tế lục điển.

 

 

Từ khóa:      Kinh tế lục điển, Kinh quốc đại điển, Quốc triều hình luật, Lê Sơ, Triều Tiên
Lượt xem:      484
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.