Về các tổ chức cách mạng do Tôn Trung Sơn thành lập ở Nhật Bản
Tiêu đề:      Về các tổ chức cách mạng do Tôn Trung Sơn thành lập ở Nhật Bản
Mục:      Trung Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Thị Hương
Mã tài liệu:      2218772064
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      8
Số trang:      54-59
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong những giai đoạn lịch sử nhất định, Nhật Bản đã thực sự là trung tâm hoạt động của phái cách mạng tư sản Trung Quốc ở hải ngoại. Tại đây đã diễn ra rất nhiều hoạt động quan trọng của Tôn Trung Sơn và các đồng chí của ông. Bài viết đề cập đến việc thành lập phân hội Hưng Trung Hội, Trung Quốc cách mạng Đồng minh Hội và Đảng cách mạng Trung Hoa của Tôn Trung Sơn ở Nhật Bản. Chính việc thành lập các tổ chức đó đã đặt nền móng cho sự nghiệp cách mạng sau này của Tôn Trung Sơn.

Từ khóa:      Nhật Bản, Tôn Trung Sơn, Tổ chức cách mạng
Lượt xem:      827
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.