Sự liên hợp, hỗ trợ đấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước Trung – Việt trong thời kỳ Tôn Trung Sơn đến Việt Nam
Tiêu đề:      Sự liên hợp, hỗ trợ đấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước Trung – Việt trong thời kỳ Tôn Trung Sơn đến Việt Nam
Mục:      Trung Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Thị Hương
Mã tài liệu:      1703735382
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      3
Số trang:      44-50
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong quá trình vận động để tiến tới Cách mạng Tân Hợi, Tôn Trung Sơn đã nhiều lần đến Việt Nam để tuyên truyền, vận động, thành lập tổ chức, quyên góp kinh phí, xây dựng căn cứ và huy động lực lượng tham gia khởi nghĩa. Song song với các hoạt động ấy, cũng đã diễn ra những hoạt động liên hợp, hỗ trợ trong đấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước Trung - Việt. Vì thế, tác giả bài viết muốn đi sâu tìm hiểu vấn đề này, qua đó góp phần nhận thức sâu sắc hơn về mối liên hệ giữa phong trào cách mạng hai nước trong thời cận đại.

Từ khóa:      Trung Quốc, Việt Nam, Liên hợp, Đấu tranh
Lượt xem:      933
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.