Giao thương giữa Đông Dương với Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
Tiêu đề:      Giao thương giữa Đông Dương với Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
Mục:      Trung Quốc, Nghiên cứu khu vực, Lịch sử, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Thị Thanh Tùng
Mã tài liệu:      1869264988
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      72-79
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Ba nước Đông Dương và Trung Quốc từng có quan hệ giao thương hàng ngàn năm dọc theo biên giới đường bộ và đường biển trước khi trở thành thuộc địa của Pháp. Mối quan hệ này tiếp tục được duy trì trong thời kỳ Pháp thống trị Đông Dương. Bài viết tập trung làm rõ các hiệp định thương mại giữa Chính phủ Pháp và Trung Quốc để quản lý thương mại qua biên giới và các tác động của những chính sách này đối với xuất nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Trung Quốc với các nước Đông Dương. Bài viết cũng cho thấy, mặc dù chính sách thuộc địa của Pháp, quan hệ thương mại giữa Đông Dương và Trung Quốc trong nửa đầu của thế kỷ XX có sự thay đổi đáng kể, trong đó "nền kinh tế Việt Nam" đã đóng một vai trò mới như một đối tác ngày một có sức ảnh hưởng gia tăng tại thị trường Đông Nam Á.

Từ khóa:      Đông Dương, Trung Quốc, Quan hệ thương mại, Thế kỷ XIX, XX
Lượt xem:      1148
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.