Trung Quốc và Chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953)
Tiêu đề:      Trung Quốc và Chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953)
Mục:      Lịch sử, Trung Quốc, Triều Tiên
Tác giả:      Nguyễn Thị Mai Hoa
Mã tài liệu:      1869599606
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      5
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuộc chiến tranh Triều Tiên có sự can dự của nhiều nước lớn, trong đó có Trung Quốc – một đất nước tuy vừa mới thành lập, phải đối diện với rất nhiều khó khăn, song đã vướng vào một cuộc chiến tranh mới với hậu quả vô cùng nặng nề. Trên cơ sở khai thác một số tư liệu mới được giải mật, bài viết có mục tiêu phân tích, luận giải, làm rõ những tính toán, động cơ chính, vai trò và hoạt động chủ yếu của Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), tác động của cuộc chiến tranh đối với Trung Quốc, đặc biệt là đối với quan hệ liên minh Trung –Xô.

Từ khóa:      Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc, Liên Xô, Liên minh Trung – Xô, Quan hệ Xô –Trung
Lượt xem:      1622
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.