Bang giao Việt Nam – Trung Quốc dưới triều vua Trần Anh Tông (1293-1314)
Tiêu đề:      Bang giao Việt Nam – Trung Quốc dưới triều vua Trần Anh Tông (1293-1314)
Mục:      Lịch sử, Trung Quốc
Tác giả:      Nguyễn Thu Hiền
Mã tài liệu:      1664849335
Năm xuất bản:      2013
Số xuất bản:      3
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bước sang triều vua Trần Anh Tông (1293-1314), hoạt động bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc đã khoác lên mình sắc diện mới, mở đầu cho thời kỳ bang giao hoàn toàn hòa bình giữa hai nước cho đến khi triều Nguyên suy vong vào năm 1368. Vua Trần Anh Tông đều đặn cử sứ thần dâng biểu chúc mừng các vị vua Nguyên mới lên ngôi vào các năm 1295, 1308, 1314 nhằm củng cố quan hệ hòa hiếu với triều Nguyên. Đối với vấn đề biên giới lãnh thổ, vua Trần Anh Tông đã thể hiện sự quyết liệt khi thân chinh cầm quân trấn áp sự xâm phạm lãnh thổ của quan lại triều Nguyên vùng biên giới. Bang giao Việt Nam - Trung Quốc dưới triều vua Trần Anh Tông đã tô đậm thêm hình ảnh của một Đại Việt tỏa sáng trong thế kỷ XIII. 

Từ khóa:      Việt Nam, Bang giao, Vua Trần Anh Tông, Triều Trần, Triều Nguyên
Lượt xem:      2113
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.