Nhận thức canh tân đất nước ở một số quốc gia Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX: những nét tương đồng
Tiêu đề:      Nhận thức canh tân đất nước ở một số quốc gia Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX: những nét tương đồng
Mục:      Lịch sử, Nghiên cứu khu vực
Tác giả:      Dương Thúy Hiền
Mã tài liệu:      2212181021
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      6
Số trang:      12
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Dẫu đã là quá khứ, những tư tưởng canh tân nhằm đưa đất nước thoát khỏi sự lệ thuộc vào phương Tây và tiến lên cùng thời đại của một số quốc gia Đông Á nửa cuối thế kỉ XIX vẫn còn nguyên giá trị trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Dẫu có nét tương đồng, song có tư tưởng canh tân đất nước thành công, có tư tưởng canh tân mãi chỉ là ước vọng không thành của những con người luôn trăn trở và tâm huyết với sự nghiệp phát triển đất nước. Kiếm tìm những điểm tương đồng trong dòng nhận thức canh tân ở một số quốc gia Đông Á giai đoạn này còn góp phần làm rõ một xu hướng phát triển mới của lịch sử Châu Á cận đại– xu hướng “văn minh hóa”.

Từ khóa:      Đông Á, Canh tân, Trí thức, Giáo dục
Lượt xem:      1390
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.