Ảnh hưởng của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của một số nước đầu thế kỷ XX
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của một số nước đầu thế kỷ XX
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Chương Thâu
Mã tài liệu:      1025099674
Năm xuất bản:      1998
Số xuất bản:      5
Số trang:      39-43
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày cuộc cải cách Minh Trị và sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, phân tích ảnh hưởng của Nhật Bản duy tân đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Từ khóa:      Chính trị, chính trị Nhật Bản, cải cách Minh Trị, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, Triều Tiên, Phi-líp-pin, chiến tranh, chiến tranh Nga - Nhật, chiến tranh Trung - Nhật, lịch sử, lịch sử Nhật Bản
Lượt xem:      1259
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.