Nhật Bản với cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á
Tiêu đề:      Nhật Bản với cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Vũ Văn Hà, Phạm Thị Thanh Bình
Mã tài liệu:      9451063632
Năm xuất bản:      1998
Số xuất bản:      4
Số trang:      23-32
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày thực trạng khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á, tác động của khủng hoảng tài chính - tiền tệ đối với Nhật Bản và các biện pháp khắc phục khủng hoảng kinh tế của Nhật Bản.

Từ khóa:      Kinh tế, kinh tế Nhật Bản, kinh tế Hàn Quốc, Đông Nam Á, kinh tế Đông Nam Á, thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính, tiền tệ
Lượt xem:      890
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.