Lực lượng quân sự Nhật Bản - Nửa thế kỷ nhìn lại
Tiêu đề:      Lực lượng quân sự Nhật Bản - Nửa thế kỷ nhìn lại
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Phan Thanh Tĩnh
Mã tài liệu:      6427986993
Năm xuất bản:      2001
Số xuất bản:      2
Số trang:      12-19
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      1.5 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày lịch sử phát triển của lực lượng quân sự Nhật Bản trong 50 năm qua và sự thay đổi thái độ của dân chúng đối với vấn đề trên, so sánh về chi phí quân sự và lực lượng quân sự giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức..., đưa ra ý kiến về tương lai của lực quân sự Nhật Bản trong 20 năm tới.

Từ khóa:      Chính trị, chính trị Nhật Bản, quân sự, quân sự Nhật Bản, quân sự Hàn Quốc, quân sự Trung Quốc, quân sự Triều Tiên
Lượt xem:      967
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.