Chính sách tôn giáo và đối ngoại của chính quyền phong kiến Nhật Bản thời kỳ Azuchi-Momoyama (1573-1600)
Tiêu đề:      Chính sách tôn giáo và đối ngoại của chính quyền phong kiến Nhật Bản thời kỳ Azuchi-Momoyama (1573-1600)
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Bùi Bích Vân
Mã tài liệu:      1391496394
Năm xuất bản:      2000
Số xuất bản:      5
Số trang:      35-40
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày những chính sách đối với Thiên chúa giáo và Phật giáo thời kỳ Azuchi-Momoyama (1573-1600), đồng thời phân tích chính sách đối ngoại đối với các nước châu Á như chính sách xâm lược đối với Triều Tiên hoặc chính sách mềm dẻo đối với Ấn Độ và chính sách đối ngoại đối với các nước châu Âu.

Từ khóa:      Tôn giáo, tôn giáo Nhật Bản, lịch sử, lịch sử Nhật Bản, chính sách tôn giáo, chính sách đối ngoại, Mạc phủ, Azuchi-Momoyama, 1573 - 1600, Thiên chúa giáo, Phật giáo, châu Á, chiến tranh, Triều Tiên, Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu
Lượt xem:      1083
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.