Nhìn lại chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và hệ quả của nó
Tiêu đề:      Nhìn lại chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và hệ quả của nó
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Văn Tận
Mã tài liệu:      1387883595
Năm xuất bản:      2000
Số xuất bản:      4
Số trang:      49-51
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày chính sách đối ngoại của Nhật Bản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chủ yếu là gây chiến với các nước khác như Chiến tranh Nhật - Triều Tiên, chiến tranh Trung - Nhật, chiến tranh Nga - Nhật và hệ quả của nó sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Từ khóa:      Quan hệ quốc tế, chính sách, chính đối ngoại, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, chiến tranh, chiến tranh Nhật - Triều Tiên, chiến tranh Trung - Nhật, chiến tranh Nga - Nhật, Đông Nam Á, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, lịch sử, lịch sử Nhật Bản
Lượt xem:      1965
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.