Đông Bắc Á - Khu vực hợp tác kinh tế mới của thế kỷ XXI
Tiêu đề:      Đông Bắc Á - Khu vực hợp tác kinh tế mới của thế kỷ XXI
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Hồ Châu
Mã tài liệu:      1356205303
Năm xuất bản:      2000
Số xuất bản:      6
Số trang:      45-50
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày những nhân tố chủ yếu thúc đẩy hợp tác kinh tế - khoa học kỹ thuật khu vực Đông Bắc Á trong thế kỷ 21 và nêu lên những lĩnh vực hợp tác của khu vực Đông Bắc Á đầu thế kỷ 21, đồng thời đưa ra nguyên nhân của đặc điểm hợp tác giữa địa phương của các nước trong khu vực.

Từ khóa:      Kinh tế, kinh tế Đông Bắc Á, kinh tế Trung Quốc, kinh tế Nga, kinh tế Nhật Bản, kinh tế Hàn Quốc, hợp tác, khoa học kỹ thuật, quan hệ chính trị, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường
Lượt xem:      962
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.