Nhân tố Nhật Bản trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc (1961-1993)
Tiêu đề:      Nhân tố Nhật Bản trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc (1961-1993)
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Hoàng Văn Hiển
Mã tài liệu:      2278395977
Năm xuất bản:      2001
Số xuất bản:      5
Số trang:      65-70
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày một số tác động của nhân tố Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc.

Từ khóa:      Kinh tế, kinh tế Hàn Quốc, kinh tế Nhật Bản, 1961 - 1993, Hàn Quốc, Nhật Bản, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản
Lượt xem:      1009
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.