Vài nét về quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Mỹ (1948-1979)
Tiêu đề:      Vài nét về quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Mỹ (1948-1979)
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Hoàng Văn Hiển, Dương Quang Hiệp
Mã tài liệu:      1708961931
Năm xuất bản:      2001
Số xuất bản:      2
Số trang:      50-54
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày bối cảnh và các thời kỳ phát triển của quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và Mỹ từ năm 1948 đến năm 1979 và đưa ra một số nhận xét về mối quan hệ này.

Từ khóa:      Kinh tế, kinh tế Hàn Quốc, kinh tế Mỹ, quan hệ kinh tế, quan hệ Hàn Quốc - Mỹ, 1948 - 1979
Lượt xem:      990
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.