Quan hệ Nam - Bắc Hàn: Triển vọng tốt đẹp trong buổi giao thời thế kỷ
Tiêu đề:      Quan hệ Nam - Bắc Hàn: Triển vọng tốt đẹp trong buổi giao thời thế kỷ
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      1913197227
Năm xuất bản:      2000
Số xuất bản:      6
Số trang:      51-56
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết điểm lại vài nét về quan hệ Nam - Bắc Hàn trong quá khứ với ba nguyên tắc (độc lập, hòa bình, dân chủ) và ba giai đoạn, đưa ra những chuyển biến tốt đẹp mang tính lịch sử với "Tuyên bố chung Nam - Bắc Triều Tiên", đồng thời nêu lên những triển vọng và thách thức của mối quan hệ này.

Từ khóa:      Quan hệ quốc tế, quan hệ ngoại giao, quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nam - Bắc Hàn
Lượt xem:      988
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.