Tìm hiểu về chế độ học tập và khoa cử thời Cho Son (1392 - 1910)
Tiêu đề:      Tìm hiểu về chế độ học tập và khoa cử thời Cho Son (1392 - 1910)
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lý Xuân Chung
Mã tài liệu:      4055386312
Năm xuất bản:      2000
Số xuất bản:      1
Số trang:      52-54
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết giới thiệu sơ lược về chế độ học tập, khoa cử, trường học ở Hàn Quốc dưới thời Cho Son (1392 - 1910).

Từ khóa:      Xã hội, xã hội Hàn Quốc, giáo dục, giáo dục Hàn Quốc, Choson, 1392 - 1910, chế độ học tập, Hàn Quốc, khoa cử, trường học
Lượt xem:      969
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.