Một số giải pháp nhằm khai thác và sử dụng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá ở Hàn Quốc
Tiêu đề:      Một số giải pháp nhằm khai thác và sử dụng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hoá ở Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Phạm Văn Đức
Mã tài liệu:      4306755073
Năm xuất bản:      2000
Số xuất bản:      1
Số trang:      46-51
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết tập trung trình bày ba giải pháp mà Chính phủ và các nhà quản lý Hàn Quốc đã sử dụng nhằm khai thác vai trò tích cực của nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa.

Từ khóa:      Kinh tế, kinh tế Hàn Quốc, xã hội, xã hội Hàn Quốc, Hàn Quốc, công nghiệp hóa, lao động, nguồn lực con người
Lượt xem:      995
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.