Các biện pháp kinh tế chủ yếu của chính phủ Hàn Quốc trong quá trình thống nhất bán đảo Triều Tiên
Tiêu đề:      Các biện pháp kinh tế chủ yếu của chính phủ Hàn Quốc trong quá trình thống nhất bán đảo Triều Tiên
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      2663471557
Năm xuất bản:      2000
Số xuất bản:      5
Số trang:      48-54
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày chính sách tổng quát của chính phủ Kim Tê Chung đối CHDCND Triều Tiên và và một số biện pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy kinh tế Liên Triều, từ đó nêu lên một số thách thức của quá trình thống nhất.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Triều Tiên, kinh tế, kinh tế Hàn Quốc, kinh tế Triều Tiên, kinh tế Liên Triều, chính phủ Hàn Quốc, thống nhất bán đảo Triều Tiên, quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên
Lượt xem:      1019
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.