Chiến lược cải cách kinh tế của Hàn Quốc trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế (1997-1999)
Tiêu đề:      Chiến lược cải cách kinh tế của Hàn Quốc trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế (1997-1999)
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      2592073688
Năm xuất bản:      1999
Số xuất bản:      4
Số trang:      43-48
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày các biện pháp chủ yếu được áp dụng vào thời kỳ đầu chống khủng hoảng, nội dung của chiến lược cải cách kinh tế, những chuyển biến tích cực và kết quả đạt được của nền kinh tế Hàn Quốc.

Từ khóa:      Kinh tế, kinh tế Hàn Quốc, Hàn Quốc, cải cách kinh tế, khủng hoảng kinh tế, phục hồi kinh tế, 1997 - 1999
Lượt xem:      1018
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.