Ảnh hưởng của văn hoá truyền thống Khổng giáo đối với sự phát triển kinh tế ở Hàn Quốc
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của văn hoá truyền thống Khổng giáo đối với sự phát triển kinh tế ở Hàn Quốc
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Trần Lan Hương
Mã tài liệu:      2195868619
Năm xuất bản:      1999
Số xuất bản:      4
Số trang:      39-42
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày những ảnh hưởng của Khổng giáo đối với xã hội, giáo dục, kinh tế cơ cấu Chaebol của Hàn Quốc.

Từ khóa:      Văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, tôn giáo, tôn giáo Hàn Quốc, kinh tế, kinh tế Hàn Quốc, Hàn Quốc, Khổng giáo, lao động, lao động Hàn Quốc, chủ nghĩa gia đình, xã hội, xã hội Hàn Quốc, giáo dục, giáo Hàn Quốc
Lượt xem:      1031
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.