Đôi nét về sự phát triển của nền văn học chữ hán Hàn Quốc thời Cao Ly
Tiêu đề:      Đôi nét về sự phát triển của nền văn học chữ hán Hàn Quốc thời Cao Ly
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Thị Thắm
Mã tài liệu:      5413416467
Năm xuất bản:      1999
Số xuất bản:      3
Số trang:      49-54
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết giới thiệu tình hình xã hội dưới thời Cao Ly và sự phát triển của nền văn học chữ Hán Hàn Quốc.

Từ khóa:      Xã hội, xã hội Hàn Quốc, lịch sử, lịch sử Hàn Quốc, văn hóa, văn hóa Hàn Quốc, văn học, văn học Hàn Quốc, ngôn ngữ, chữ Hán, chữ Hán Hàn Quốc, Hàn Quốc, Cao Ly
Lượt xem:      1043
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.