Điều chỉnh chính sách đối ngoại và an ninh của Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh - Khía cạnh đa phương hóa và quan hệ với Hoa Kỳ
Tiêu đề:      Điều chỉnh chính sách đối ngoại và an ninh của Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh - Khía cạnh đa phương hóa và quan hệ với Hoa Kỳ
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Lê Ngọc Quế
Mã tài liệu:      1709517980
Năm xuất bản:      1999
Số xuất bản:      5
Số trang:      22-30
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày vấn đề đa phương hóa chính sách đối ngoại và tăng cường hợp tác an ninh với Hoa Kỳ của Nhật Bản trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên đang gây lo ngại cho Nhật Bản.

Từ khóa:      Chính trị, chính trị Nhật Bản, chính sách đối ngoại, an ninh, quan hệ quốc tế, quan hệ Nhật Bản - Mỹ, Triều Tiên, Trung Quốc, hợp tác an ninh, sau chiến tranh lạnh, Nhật Bản, Mỹ, đa phương hóa
Lượt xem:      1041
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.