PHÂN TÍCH VĨ MÔ BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2020
Tiêu đề:      PHÂN TÍCH VĨ MÔ BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2020
Mục:      Kinh tế, Hàn Quốc
Tác giả:      Phạm Quý Long - Nguyễn Thị Phi Nga
Mã tài liệu:      8315533022
Năm xuất bản:      2010
Số xuất bản:      10
Số trang:      12-24
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Giải quyết bài toán tăng trưởng sẽ là một câu chuyện phức tạp, cần có sự phân tích kết hợp tổng hòa của các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội.. bên trong và các điều kiện bên ngoài của một nền kinh tế. Chính vì vậy, bàn luận về câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong thập kỷ tới có rất nhiều điều khác nhau cần đề cập, và sẽ tùy thuộc theo từng góc độ tiếp cận và mục tiêu đặt ra. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ giới hạn ở góc độ phân tích vĩ mô từ lý thuyết đến khảo sát thực tiễn qua đó  muốn làm rõ hơn câu hỏi đặt ra là: Trong thập kỷ tới, làm thế nào Hàn Quốc có thể khơi thông được động lực tăng trưởng cho nền kinh tế của mình? Và động lực này sẽ là cái gì? 

 
Từ khóa:      Tăng trưởng kinh tế, Hàn Quốc
Lượt xem:      1521
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.