Giao lưu- Hợp tác văn hoá giữa Hàn Quốc với CHDCND Triều Tiên trong những năm gần đây
Tiêu đề:      Giao lưu- Hợp tác văn hoá giữa Hàn Quốc với CHDCND Triều Tiên trong những năm gần đây
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Thị Thắm
Mã tài liệu:      1227861569
Năm xuất bản:      2002
Số xuất bản:      1
Số trang:      42-46
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nội dung chính của bài tạp chí gồm những phần sau: 1) Hoạt động giao lưu hợp tác văn hoá Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên trong những năm gần đây. 2) Vai trò của các hoạt động giao lưu hợp tác văn hoá với CHDCND Triều Tiên ở Hàn Quốc. 3) Các vấn đề còn tồn tại trong giao lưu hợp tác văn hoá của Hàn Quốc với CHDCND Triều Tiên. 4) Phương hướng đẩy mạnh hoạt động hợp tác giao lưu văn hoá với CHDCND triều Tiên.

Từ khóa:      Văn hóa, Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc, Triều Tiên, văn hóa Triều Tiên, giao lưu văn hóa, hợp tác, quan hệ quốc tế
Lượt xem:      1122
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.