Chính sách môi trường của các nước Đông Bắc á trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Tiêu đề:      Chính sách môi trường của các nước Đông Bắc á trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Thị Ngọc
Mã tài liệu:      1622901811
Năm xuất bản:      2006
Số xuất bản:      9
Số trang:      38-47
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày sự hình thành và phát triển của chính sách môi trường ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tương đồng và khác biệt trong các chính sách môi trường của các nước Đông Bắc Á.

Từ khóa:      Môi trường, Đông Bắc Á, chính sách môi trường, môi trường Hàn Quốc, môi trường Nhật Bản, môi trường Trung Quốc, luật, chính sách
Lượt xem:      1120
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.